มารดา! 2017

มารดา! poster

Synopsis: เรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่ง ที่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาต้องถูกทดสอบ เมื่อมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเยือนบ้านของพวกเขา แล้วชีวิตอันสงบสุขของพวกเขาก็จะต้องเผชิญกับความยุ่งยาก
Duration: 115 mins
Cast: Ed Harris, Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer

มารดา! Showtimes in Thailand

Countries covered?

Our goal is to cover as many theaters across the world as possible. Currently we provide public data for Thailand, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Lebanon

Why Movietronic?

Movietronic was developed with the goal of aggreggating cinema showtimes and enabling seamless and standardized purchase of movie tickets. Don't wait for slow websites and long queues any longer.

Want to Get Listed?

If you represent a theater and want to provide movie showtimes and easy booking online and through the mobile apps please contact us here. Listings are free!

B2B?

We promote movie theaters and work with media outlets to present information about showtimes and enable easy ticketing. Contact us for more info.

© Copyright 2017 MovieTronic. Part of a Simbiotic System